Skole terapeut

Trivsel og inklusion i fokus !


At kunne tilbyde børn, unge og studerende samtaler med en Skoleterapeut hvor tid, rum og trivsel er i fokus, er en fornuftig investering i fremtiden både for skolen og individet.


Alt for mange børn og unge i skole- og uddannelsessystemet går ned med stress, får eksamens- og/eller præstationsangst eller oplever generel mistrivsel i hverdagen.

Mentalt pres kan udløses af flere faktorer som; Mobning, lektiebyrde, manglende socialt fællesskab, eksamenspres, indlæringsvanskeligheder, omgivelsernes forventninger mv.


Hvis barnet eller den unge ikke har en følelse af at slå til i hverdagen, kan dette medføre eller forstærke et lavt selvværd. Manglende tro på egne evner kan have den konsekvens, at der opstår mistrivsel i skolen og barnet/den unge kan få indlæringsvanskeligheder eller blive socialt udfordret. Studerende kan risikere at brænde ud midt i videregående studier, som dernæst kan føre til en usikker fremtid.


Samfundet, medier, sociale netværker og normer præger børn og unge til at de stiller urimeligt høje krav til dem selv.

_______________________________


Min opgave som SkoleTerapeut:


- At støtte og motivere i de ressourcer de har og bruge dem konstruktivt.

- At være den nærværende og uvildige voksne.

- At guide til hverdagsstrukturer som er til gavn for studie- og privatlivet.

- At lytte, anerkende og give mulighed for refleksion.

- At dæmpe stress, angst og lavt selvværd gennem tryghed og dialog.Kodeordet i mit arbejde som Skoleterapeut er TRIVSEL.

Mit pædagogiske værdisæt er at lade individets iboende ressourcer kommer i spil. Her er der fokus på det som lykkes og det gode som der skal være mere af!


Jeg tilbyder Skoleterapeut bistand til:

- Børn og unge i folkeskolen.

- Unge og vokse på uddannelsesinstitutioner.Kontakt mig uforpligtende for mere info via formularen herunder!

Skole terapeut - ja tak!Jeg vil gerne have mere info om Skole terapeut funktionen